Välj en sida

Frågor och svar kring vår reseförsäkring i samband med Coronaviruset COVID-19

Läs den senaste informationen från UD »
Se vilka länder UD avråder från att resa till »

Resor som uteblir på grund av Covid-19

Gäller avbeställningsskyddet om jag vill avboka en resa till ett land som UD har avrått från att resa till?

Avbeställningsskyddet gäller endast om den försäkrade före avresan tvingas avbeställa resan på grund av att den försäkrade, närstående person eller medresenär råkar ut för akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall.

Avbeställningsskyddet har dessvärre inte möjlighet att ersätta resor som avbokas på grund av att UD avråder från att resa till resmålet.

Om du inte vill åka på en redan planerad och bokad resa behöver du kontakta ditt rese- eller flygbolag för ta reda på vilka möjligheter du har att avboka eller omboka din resa.

Om du hamnat i en situation där försäkringsvillkoren inte omfattar din händelse men du behöver rådgivning om hur du kan komma vidare eller få vägledning om vilka rättigheter du har som konsument rekommenderar vi konsumentvägledningen hos Hallå Konsument som du kan läsa mer om här »
Det är en kostnadsfri tjänst som är tillgänglig för alla.

Vad gäller om flygbolaget/researrangören ställer in min resa?

Om flygbolaget/researrangören ställer in din bokade resa ska du i första hand kontakta ditt flygbolag eller din researrangör och utreda vilka möjligheter du har att få återbetalning eller boka om din inställda resa.

Om du har bokat en paketresa kan du läsa mer om vad som gäller enligt Paketreselagen på Konsumentverkets hemsida »

Vad gäller om flygbolaget/researrangören skulle gå i konkurs?

Om flygbolaget/researrangören går i konkurs kan du, om du har betalt din resa med ditt kort, upprätta en kortreklamation genom att kontakta DNB. Denna reklamation måste upprättas inom en viss tid och du behöver själv ta fram underlag till denna reklamation.

Reseförsäkring som omfattar sjuk/olycksfall på resa

Hur gäller kortförsäkringen om du, trots UDs avrådan, reser iväg till en plats som UD avråder från?

I detta fall gäller reseförsäkringen inte för något moment i reseförsäkringen.

Gäller försäkringen om jag befinner mig i en region när UD inför rekommendation om att inte åka till platsen?

Försäkringen gäller inte för händelser som uppstår när du vistas i område som UD avråder från att besöka eller vistas i.

Om du befann dig i ett område när UDs avrådan trädde ikraft gällde försäkringen under de kommande 14 dagarna. Försäkringstäckningen upphörde därmed 28 mars 2020.